1. ELEMENTE DEFINITORII

Pagina smartpass.ro este operata de firma Smartpass Technology SRL.

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre Smartpass Technology SRL, catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

„Cumparator” - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

„Vanzator” – SC. Smartpass Technology SRL, avand sediul social in Gheorgheni, pta Libertatii nr 12/8, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J19/166/2021, CIF RO43903606.

„Bunuri si Servicii” - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

„Comanda” - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care, Cumparatorul isi exprima dorinta de a achizitiona Bunuri si Servicii de la Vanzator, fiind de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.

„Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI)” - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

„Specificatii” - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

3. RISCURI SI RESPONSABILITATI

A. Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

La comenzile de peste 2500 RON livrarea este GRATUITA.

B. Transport - Ambalare

In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

4. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.


5. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

6. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

7. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.